Categorías

Yoyo de madera NATUS


6LV3EL

Yo-yo de madera.

180614
1
25 x 50 x mm
440 x 270 x 285 mm
30 gr
28 gr
12140 gr
madera
madera
0.39 € sin IVA

Yo-yo de madera.